Isikuandmed ja küpsised

TEIE ANDMED JA "DECATHLON"

Privaatsuspoliitika


1. Mida tähendab privaatsuspoliitika?
Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi „Privaatsuspoliitika”) annab teavet selle kohta, kuidas UAB „Decathlon Lietuva” (edaspidi „Decathlon Lietuva”) töötleb teie isikuandmeid, mis on saadud: i) kaupade või teenuste ostmisel Decathlon Lietuvalt; ii) konto registreerimisel; iii) Decathlon Lietuva otseturundustegevuse käigus; iv) Decathlon Lietuva üritustel osalemise käigus; v) Decathlon Lietuva valimisprotsessis osalemisel (töökohale kandideerimine); vi) juriidilistest isikutest partnerite ja tarnijatega sõlmitud lepingute täitmise käigus; vii) Decathlon Lietuvale päringute esitamise käigus; viii) aktiivse tegevuse käigus Decathlon Lietuva suhtlusvõrgustike kontodel; xix) töötajate ja klientide turvalisuse tagamiseks, vara kaitseks (videovalve). Isikuandmete vastutav töötleja käesoleva Privaatsuspoliitika raames on Decathlon Lietuva, mis tegutseb Eestis enda Eesti filiaali kaudu (Decathlon Lietuva UAB Eesti filiaal). Edaspidi nimetatakse kõiki isikuid, kelle andmeid Decathlon Lietuva töötleb, „Klientideks” (või olenevalt kontekstist teisiti). Privaatsuspoliitikaga määratletakse Klientidele ka teatavad kohustused, mida tuleb täita veebisaitidel https://www.decathlon.lt (edaspidi „Veebisait”).
2. Teave Decathlon Lietuva kohta
UAB Decathlon Lietuva, juriidilise isiku nr 304590430, aadress Vikingų g. 5, LT-02182 Vilnius, ettevõtte andmeid kogutakse ja säilitatakse Leedu Vabariigi Vilniuse filiaali juriidiliste isikute registris. Kontaktandmed isikuandmetega seotud küsimuste puhul: [email protected]. Decathlon Lietuva UAB Eesti filiaali registrikood on 16438508 ja registreeritud aadress on Rotermanni tänav 6, 10111 Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik. Kontaktandmed isikuandmetega seotud küsimuste puhul: andmekaitseametniku e-posti aadress [email protected].
3. Milliseid isikuandmeid me töötleme?
Isikuandmed on mistahes Kliendi kohta käiv informatsioon, mis on Decathlon Lietuva poolt kogutud ning mida võidakse kasutada Kliendi tuvastamiseks ja mida säilitatakse elektrooniliselt või muul viisil. Isikuandmed tähendavad mis tahes teavet, sealhulgas Kliendi nime, perekonnanime, aadressi ja IP-aadressi, mida Decathlon Lietuva kogub Klientide kohta käesolevas Privaatsuspoliitikas näidatud eesmärkidel või eraldi kohtumise käigus Kliendiga või kokkuleppel Decathlon Lietuvaga. Need andmed hõlmavad ka avalikult kättesaadavaid Klientide isikuandmed, millele pääseb Decathlon Lietuva juurde siis, kui Klient võtab Decathlon Lietuvaga ühendust mis tahes suhtlusvõrgustiku kaudu või tegutseb aktiivselt Decathlon Lietuva suhtlusvõrgustikukontodel.
4. Töödeldavad isikuandmed, kui Klient ostab kaupa Veebisaidilt
Andmetöötluse eesmärk on ostlemine, tagastamine, teabevahetus Veebisaidil. Töödeldakse järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, antud isikutuvastusvahend, e-posti aadress, sünniaeg, elukoht (aadress), telefoninumber, ostuga seotud teave (ostukuupäev, kaupade ja teenuste kirjeldus, hind, kogus, makseviis jne), arve ja selles märgitud andmed. Need andmed on vajalikud ja kui te neid ei esita, ei saa me teile kaupu tarnida ega teenuseid osutada. Andmetöötluse periood: lepingute sõlmimist kinnitavaid dokumente säilitatakse 10 aastat lepingu sõlmimise või kehtivuse lõppemise kuupäevast alates (kui leping on pidev). Andmetöötluse aluseks on lepingu täitmine ja õiguslik kohustus. Lepingu täitmise ajal kantakse makse käsitsemise teenuse osutajale üle kliendi nimi, antud isikutuvastusvahend (olemasolul), maksekorralduse summa ja kirjeldus (eesmärk). Meie saame sellelt teenusepakkujalt teabe täidetud/täitmata maksekorralduse kohta.
5. Otseturundus
Saadame ka edaspidi pakkumisi Decathlon Lietuva kaupade ja teenuste kohta, infolehti ja muud reklaammaterjali üle 14-aastastele isikutele, kes on esitanud oma kontaktandmed ja avaldanud soovi saada teavet Decathlon Lietuva pakutavate kaupade ja/või teenuste kohta elektrooniliste sidevahendite (e-post, telefon, tekstisõnumid) kaudu, küsime ka nende arvamust pakutavate teenuste ja ostetud kaupade kohta ning teatame neile Decathlon Lietuva uudistest. Decathlon Lietuva töötleb otseturunduse eesmärgil järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress (andmed, mis on vajalikud otseturundussõnumite saatmiseks). Teie andmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil 3 (kolm) aastat alates teie nõusoleku saamisest. Kui olete meie Klient ja pole keeldunud Decathlon Lietuva otseturundussõnumite saamisest, saadame teile meie õigustatud huvi alusel e-posti teel teie poolt ostetud või teile osutatud kaupade ja teenustega sarnaste teenuste kohta sõnumeid. Teil on õigus otseturundusest igal ajal keelduda, võttes meiega ühendust e-posti aadressil [email protected].
6. Meiega ühendust võtmine
Decathlon Lietuvaga saab ühendust võtta mitmel viisil: telefoni, e-posti, tekstisõnumite teel Veebisaidilt või suhtlusvõrgustikukontode kaudu. Me isiklikult võtame vastu ja vaatame üle kõik sõnumid ning vastame neile. Kui võtate meiega ühendust, võime töödelda järgmisi teile kuuluvaid andmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, kuupäev, suhtlusvõrgustikes ja sõnumites kasutatav hüüdnimi. Neid andmeid töödeldakse selleks, et valmistuda lepingu täitmiseks või vastata teie küsimustele. Kui te oma kontaktandmeid ei esita, ei saa me teiega ühendust võtta. Võtke arvesse, et Veebisait võib kasutada ka e-posti jälgimise või blokeerimise tarkvara ning te peate tagama, et teie e-kirjad ei sisaldaks õigusvastast sisu. Elektroonilisi sõnumeid säilitatakse 1 (üks) aasta alates teate saamisest, välja arvatud teave, mida tuleb säilitada muudel tingimustel vastavalt Privaatsuspoliitikale või õigusaktidele. Kõiki isikuandmeid, mida meiega suhtlemise käigus edastate, kasutatakse ainult eelnimetatud eesmärkidel ja sõnumite ülevaatamiseks ning sidevoogude haldamiseks ja hooldamiseks. Kohustume mitte kasutama teie isikuandmeid ilma teie selgesõnalise nõusolekuta mis tahes väljaannetes viisil, mis võimaldaks teid tuvastada. Võtke arvesse, et võib osutuda vajalikuks teiega ühendust võtta posti, e-posti või telefoni teel. Teavitage meid, kui teie isikuandmed muutuvad.
7. Suhtlusvõrgustik
Praegu on meil järgmised kontod: – „Facebook”, mille privaatsussätetega saab tutvuda aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation; – „Instagram”, mille privaatsussätetega saab tutvuda aadressil https://help.instagram.com/519522125107875; – „LinkedIn”, mille privaatsussätetega saab tutvuda aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy. Teavet, mida meile suhtlusvõrgustikus annate (sh sõnumid, meeldimised, jälgimine ja muud suhtlused), juhib suhtlusvõrgustiku juht. Kui teil tekib küsimusi selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad, soovitame tutvuda kolmandate osapoolte privaatsussätetega ja võtta otse ühendust teenusepakkujatega.
8. Decathlon Lietuva sündmustel osalemine
Nõusoleku andmisel kasutatakse teie osalemist, nime, perekonnanime, fotot, videosalvestisi, et teavitada avalikkust Decathlon Lietuva üritustest, suurendada Decathlon Lietuva nähtavust ning teavitada Decathloni rühma ettevõtteid Decathlon Lietuva korraldatud üritustest. Lubame neid fotosid kasutades mitte kahjustada teie mainet ja väärikust. Teie nõusolekul saab teie fotod avaldada Decathlon Lietuva suhtlusvõrgustiku kontodel ja selle kodulehel. Massiteabevahendite esindajad saavad teie fotosid avaldada ainult nende suhtes kehtivate õigusnõuete kohaselt; kuid Decathlon Lietuva ei vastuta massimeedia esindajate tegevuse eest. Fotosid avaldatakse ja säilitatakse 5 aastat alates sündmusest või nõusoleku andmisest (olenevalt sellest, kumb toimub hiljem), välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel.
9. Valimisprotsessis osalemine
Töötajate otsingu ja valiku käigus töötleb Decathlon Lietuva kandidaatide isikuandmeid (andmesubjektidena) järgmisel viisil: Kandidaatide otsimiseks LinkedInist, teistest professionaalsetest suhtlusvõrgustikest ja muudest avalikest allikatest töötleb Decathlon Lietuva otsingukriteeriumidele vastavate füüsiliste isikute isikuandmeid järgmiste otsingukriteeriumite alusel: otsingukriteerium, nimi, perekonnanimi, muu suhtlusvõrgustiku avalikus profiilis esitatud teave, suhtlus potentsiaalse kandidaadiga (suhtlusvõrgustiku kaudu või muude kontaktide kaudu, mida pakutakse nende suhtlusvõrgustiku kontodel). Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Decathlon Lietuva õigustatud huvist. Decathlon Lietuva õigustatud huvi on otsida sobivaid kandidaate, eriti kuna tööturul on sobivaid kandidaate vähe. Siis kui potentsiaalselt kandidaadilt, kellega ühendust võeti, saadakse vastus töötaja valimisprotsessis osalemise kohta - juhul, kui kandidaat ei soovi valikus osaleda, kustutatakse isikuandmed kohe, ja juhul, kui kandidaat nõustub valimisprotsessis osalema, töödeldakse isikuandmeid nõusoleku alusel edasi. Kui kandidaadilt vastust ei tule, säilitatakse isikuandmeid kuni konkreetse valimisprotsessi lõpuni. Kandidaatide valimiseks (taotluste menetlemine, kandidaatide hindamine) töötleb Decathlon Lietuva kandidaatide järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, aadress (linn), e-posti aadress, telefoninumber, lingid professionaalsetele suhtlusvõrgustikukontodele / teabele, mis on esitatud professionaalsetel suhtlusvõrgustiku kontodel (valikuline), praegune tööandja / ettevõte (valikuline), CV-s/resümees esitatud andmed, motivatsioonikiri (valikuline), kokkuvõte (valikuline), vastused sõelumisküsimustele, hindamistulemused, valikuetapp (võimalikud valikuetapid (kategooriad): diskvalifitseeritud, hangitud, kandideerinud, sõelutud, intervjuu, eelvalitud, pakkumine, palgatud). Sellel eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslik alus on kandidaadi nõusolek. Kui kandidaat esitab eespool nimetatud andmed, ei ole eespool nimetatud andmete esitamine kandidaadi poolt (kui seda ei ole märgitud „valikuliseks”) seadusest tulenev ega lepinguline nõue, aga see on vajalik kandidaadi valimisprotsessi jaoks. Kui kandidaat selliseid andmeid ei esita, siis ei saa Decathlon Lietuva tema kandidaatuuri sellele saadaolevale töökohale korrapäraselt kaaluda. „Valikuliseks” märgitud andmete esitamine ei pruugi olla tingimata vajalik, kuid mitteesitamine võib vähendada seda, et kandidaat ei osutu töökohale valituks, kuna Dechatlon Lietuval on selles otsustusprotsessis vähem andmeid. Valimisprotsessi hõlbustamiseks kasutab Decathlon Lithuania programmi TalentLyft, mis annab võimaluse kasutada automatiseeritud teste, automaatselt analüüsida kandidaatide esitatud andmeid ning valida kandidaate välja vastavalt valitud kriteeriumidele. Neid tehnoloogiaid kasutatakse ainult teabe esialgseks töötlemiseks, et vähendada halduskoormust. Värbamisotsuseid langetavad selle valdkonna spetsialistid. Kui teie (kandidaat) annate meile oma nõusoleku, siis võime teie senise tööandja poole pöörduda eesmärgiga saada infot teie töötulemuste, suhete kohta klientide ja/või kolleegidega, teie soorituse hindamise jms kohta, et kontrollida teie sobivust töökohale. Lähtudes oma õigustatud huvist töötleme kandidaadi poolt märgitud isikute andmeid (nimi, perekonnanimi, e-post, telefon, isiku poolt antud teave), kes on endine või praegune tööandja või soovitaja, ja tema poolt valimisprotsessi jaoks esitatud teavet. Kustutame need andmed valimisprotsessi lõpus. Decathlon Lietuva õigustatud huvi on töödelda kandidaadi poolt märgitud isikuandmeid, kuna Decathlon Lietuva õigustatud huvi on veenduda, et kandidaat sobib ametikohale ning kandidaadi poolt märgitud isikul võib olla väärtuslikku teavet kandidaadi töölevõtmise otsustusprotsessi kohta. Isikuandmeid säilitatakse kuni konkreetse valimisprotsessi lõpuleviimiseni ja kustutatakse 3 tööpäeva jooksul pärast valimisprotsessi lõpuleviimist. Juhul kui kandidaadilt saadakse sellekohane nõusolek, säilitatakse isikuandmeid 3 aastat alates nõusoleku saamisest, et pakkuda kandidaadile võimalust osaleda tulevastes valimisprotsessides. Kandidaadid kantakse kandidaatide andmebaasi ainult nende nõusolekul. Kandidaatide andmebaasi haldamise eesmärgil jagunevad kandidaadid rühmadeks järgmiste kriteeriumide (isikuandmete) alusel: ametikoht, elukoht (linn), kaupluse asukoht, kuhu isik kandideeris, teabeallikas kandidaatide kohta (karjäärimessid, Decathloni korraldatud üritused jne). Kategoriseerimine lähtub Decathlon Lietuva õigustatud huvist. Decathlon Lietuva õigustatud huvi on andmed kategoriseerida, sest see võimaldab kiirelt ja tõhusalt võrrelda kandidaatide andmeid ning valida vabale töökohale sobiv kandidaat. Kandidaatidega suhtlemiseks TalentLyft platvormi kaudu töötleb Decathlon Lietuva kandidaatide järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, kontaktandmed (meiliaadress, telefoninumber), teave saadetud ja vastuvõetud sõnumite kohta (kellaaeg, kuupäev, saatja, vastuvõtja), reaktsioon saadetud sõnumitele (saadetud, avatud, klõpsatud, vastatud, ebaõnnestunud saatmine), teave kuupäevade, teemade ja mis tahes muu suhtluse tulemuste kohta (kas e-post, telefonikõne või muu). Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Decathlon Lietuva õigustatud huvi. Decathlon Lietuva õigustatud huvi on tagada sujuv ja tõhus kandidaatide valimisprotsess ning optimeerida suhtlemist kandidaatidega. Isikuandmeid säilitatakse 3 tööpäeva pärast konkreetse valimisprotsessi lõppu. Programmi TalentLyft osutaja (AdoptoTech d.o.o) edastab selleks töödeldud meiliaadressi kolmandas riigis asutatud alltöötlejale (Mailgun Technologies, Inc.). Antud alltöötlejaga on sõlmitud leping vastavalt Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud standardsetele andmekaitseklauslitele. Vastava lepingu leidmiseks klõpsake seda linki. Pärast taotluse esitamist pääsete ligi kandidaadiportaalile. Adoptotech d.o.o. on teie kandidaadiportaalile juurdepääsu võimaldamiseks töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja. Lisateavet leiate TalentLyfti kandidaadi privaatsuspoliitika kirjeldusest.
10. Decathlon Lietuva lepingute täitmine
Decathlon Lietuva töötleb oma klientide, tarnijate või teenuseosutajate töötajate (juriidilised isikud) isikuandmeid ning tarnijate või teenuseosutajate (füüsilised isikud) andmeid, et täita Decathlon Lietuva ja eelnimetatud isikute vahel sõlmitud lepingut. Sellel juhul töötleb Decathlon Lietuva teile kuuluvaid järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, telefon, e-posti aadress, sõnumsidesisu, kuupäev, andmed, mis kuvatakse teie poolt Veebisaidil esindatud ettevõtte sisselogimisel või konto loomisel, ja muud lepingu täitmisega seotud andmed. Decathlon Lietuva klientide, teenusepakkujate töötajate või tarnijate andmete töötlemise aluseks on Decathlon Lietuva õigustatud huvi. Kui osutate teenuseid või müüte kaupa füüsilise isikuna, töötleb Decathlon Lietuva teie isikuandmeid lepingu täitmise alusel. Käesolevas paragrahvis nimetatud isikuandmeid töödeldakse seni, kuni leping kehtib. Kui isikuandmed on lepingus märgitud, säilitatakse neid 10 aastat lepingu lõppemise päevast alates.
11. Töötajate ja klientide turvalisuse tagamine, vara kaitse (videovalve)
Eesmärk on tagada Decathlon Lietuva töötajate, klientide ja teiste videovalve piirkonda sisenevate isikute turvalisus, tagada vara kaitse, samuti registreerida ja säilitada tõendeid vahejuhtumite kohta (varakahju, vargused, väärteod, töötajate vigastustega seotud õnnetused, muud õnnetused jne), uurida selliseid juhtumeid (videovalve); Decathlon Lietuva töötleb oma töötajate ja klientide ning teiste videovalve piirkonda sisenevate isikute videoandmeid õigustatud huvi alusel. Kui külastate Decathlon Lietuva territooriumi (parkla) ja ruume, salvestab Decathlon Lietuva videovalveseade andmesubjekti videoandmed. Neid andmeid säilitatakse 1 (üks) kalendrikuu.
12. Ostuanalüüs ja planeerimine
Oma õigustatud huvi alusel töötleb Decathlon Lithuania klientide andmeid nende ostuajaloo kohta ostuanalüüsi ja planeerimise eesmärgil. Neid andmeid säilitatakse 1 (üks) aasta.
13. Küpsised
Küpsis on väike tähtnumbrilises vormingus tekstifail, mille paigutame teie nõusolekul teie veebilehitsejasse või kõvakettale. Kasutame eri küpsiseid erinevatel eesmärkidel. Küpsised aitavad meil teid eristada ka teistest Veebisaidi kasutajatest, pakuvad seega teile meeldivamat Veebisaidi kasutamiskogemust ja võimaldavad meil Veebisaiti täiustada. Enamik veebilehitsejaid lubab teil kõik küpsised tagasi lükata ja mõned veebilehitsejad ainult muude tootjate küpsised tagasi lükata. Seega saab neid võimalusi ära kasutada. Võtke siiski arvesse, et kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt Veebisaidi kasutamist ning ilma küpsisteta ei saa te kõiki Veebisaidil pakutavaid teenuseid kasutada. Lisateavet leiate saidilt AllAboutCookies.org või www.google.com/privacy_ads.html. Kasutame allpool kirjeldatud küpsiseid, mille üksikasjaliku nimekirja leiate SIIT.
a) Küpsised on vältimatult vajalikud.
Need küpsised on vajalikud meie Veebisaidi toimimiseks. Selliste küpsiste poolt töödeldavate andmete aluseks on Veebisaidi külastamisel lepingu nõuetekohane täitmine ning tagame külastuse kvaliteedi ja turvalisuse. Need võivad olla küpsised, mis võimaldavad näiteks sisse logida ja pääseda juurde meie Veebisaidi turvaaladele, kasutada ostukorvi funktsiooni või e-posti ning kontoteenuseid. b) Analüüsi- ja/või jõudlusküpsised.
Need küpsised võimaldavad meil tuvastada ja loendada meie Veebisaidi külastajaid ning jälgida, kuidas külastajad meie Veebisaidil liiguvad. See aitab meil parandada saidi jõudlust, näiteks tagada, et kasutajad leiavad otsitava hõlpsasti üles. Nende küpsiste kogutud andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek. c) Funktsionaalsed küpsised.
Neid küpsiseid kasutatakse teie tuvastamiseks, kui naasete meie Veebisaidile, et saaksime kohandada pakutavat sisu teie vajadustega, ning pidada meeles teile asjakohast teavet. Nende küpsiste kogutud andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek. d) Kaubanduslikud küpsised.
Kasutame oma ja kolmanda osapoole küpsiseid isikupärastatud reklaami kuvamiseks nii meie kui ka muudel veebilehtedel. Seda nimetatakse taasturundamiseks, mis põhineb sirvimistegevusel, näiteks toodetel, mida otsite ja vaatate.
14. Andmete avalikustamine
Saame edastada teie kohta teavet oma töötajatele, juhtidele, agentidele, teenusepakkujatele, näiteks võlgade haldamise või sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele, turundus- ja IT-teenuseid pakkuvatele isikutele või alltöövõtjatele, teistele Decathloni kontserni ettevõtetele, kui see on mõistlikult vajalik vastavatel eesmärkidel, nagu on märgitud käesolevas Privaatsuspoliitikas. Samuti saame avaldada teavet teie kohta: ● kui me peame seda tegema seaduse alusel; ● et kaitsta meie õigusi või huve (sh teie andmete esitamine kolmandatele isikutele, et sisse nõuda teie võlgnevused meie ees); ● müüa osa Decathlon Lietuva tegevusest või varast, kus avaldame teie isikuandmeid tegevuse võimalikule ostjale või selle osale; ● olles müünud Decathlon Lietuva tegevuse või selle olulise osa kolmandatele isikutele. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele riikidele ja/või rahvusvahelistele organisatsioonidele (kui käesolevas Privaatsuspoliitikas ei ole eraldi märgitud teisiti). Välja arvatud käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel, ei edasta me teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Privaatsuspoliitikas esitatud adressaatide ja adressaatide kategooriate loetelu võib muutuda, nii et kui soovite, et teid teavitataks muudatustest teie isikuandmete saajates, palume sellest teavitada käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud e-posti aadressil järgmise e-kirjaga: „Soovin saada teavet oma isikuandmete saajate muudatuste kohta, nimi ja perekonnanimi.”
15. Teie isikuandmete turve
Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses, Leedu Vabariigi isikuandmete ja muude õigusaktide seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele (sealjuures Eesti elanike isikuandmete töötlemisel järgitakse ka vastavaid Eesti õigusakte, sh Eesti isikuandmete kaitse seadust). Teie isikuandmete töötlemise käigus rakendame korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.
16. Teie õigused
See jaotis sisaldab teavet teie õiguste kohta, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega meie poolt, ja olukordade kohta, kus saate neid õigusi rakendada. Kui soovite saada lisateavet oma õiguste kohta või neid kasutada, võtke meiega ühendust käesolevas Privaatsuspoliitikas märgitud e-posti teel. Decathlon Lietuva annab teavet taotluse alusel võetud meetmete kohta seoses teie õiguste rakendamisega põhjendamatu viivituseta ja hilisemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest. Arvestades taotluse keerukust ja laekunud taotluste arvu, võib eespool nimetatud tähtaega pikendada veel 2 (kahe) kuu võrra. Sellisel juhul teavitame teid sellisest tähtaja pikendamisest ja selle põhjustest 1 (ühe) kuu jooksul taotluse saamisest alates. Decathlon Lietuva keeldub teie õiguste rakendamisest üksnes õigusaktides sätestatud juhtudel.
16.1 Nõusoleku tagasivõtmise õigus
Kui olete andnud meile oma selgesõnalise nõusoleku oma andmete töötlemiseks, saate selle igal ajal tagasi võtta.
16.2 Õigus pääseda juurde oma isikuandmetele
Soovime, et mõistaksite täielikult, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, ega kogeks selle tõttu ebamugavusi. Võite meiega igal ajal ühendust võtta ja küsida, kas töötleme teie isikuandmeid. Kui me teie isikuandmeid mingil moel säilitame või kasutame, on teil õigus neile juurde pääseda. Kui soovite seda teha, esitage meile kirjalik taotlus käesolevas Privaatsuspoliitikas märgitud aadressil ja kinnitage oma isikut. Palume sellise taotluse esitamisel järgida õigluse ja mõistlikkuse põhimõtteid.
16.3 Lisateabe nõudmise õigus
Loodetavasti mõistate, et väga raske on selgitada kõiki võimalikke isikuandmete kogumise ja kasutamise meetodeid. Püüame anda võimalikult selget ja põhjalikku teavet ning kohustume seda Privaatsuspoliitikat ajakohastama, kui isikuandmete kasutamise toimingutes on muudatusi. Kui teil on aga sellest hoolimata küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta, vastame neile hea meelega või anname teile kogu täiendava teabe, mida saame avalikustada. Kui teil on konkreetseid küsimusi või te ei saanud esitatud teabest aru, võtke meiega ühendust.
16.4 Täiendavad õigused
Altpoolt leiate teavet oma täiendavate õiguste kohta, mida saate kasutada järgneva menetluse kohaselt.
a) Teil on õigus nõuda meilt meie valduses olevate andmete ebatäpsuste kõrvaldamist. Sel juhul võime paluda teil parandatud teavet kinnitada.
b) Teil on õigus paluda meil teie isikuandmed kustutada. Seda õigust rakendatakse isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artiklis 17 sätestatud juhtudel.
c) Teil on õigus paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist või esitada vastuväiteid nende töötlemisele:
● perioodil, mis on meile vajalik teie isikuandmete õigsuse kontrollimiseks, kui esitate nõudeid andmete täpsuse kohta;
● isikuandmete ebaseadusliku kogumise, säilitamise või kasutamise korral, kui otsustate andmete kustutamist mitte taotleda;
● kui me ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid teil on neid vaja juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
● aja jooksul, mis on vajalik, et teha kindlaks, kas meil on ülekaalukas õiguslik alus jätkata teie isikuandmete töötlemist, kui kasutate oma õigust esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele.
d) Teil on õigus meie poolt teie nõusolekul või lepingu sõlmimise eesmärgil saadud andmete ülekantavusele. Selle õiguse kasutamise korral edastame teie esitatud andmete koopia.
e) Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele meie poolt:
● juhtudel, kui me kasutame selliseid andmeid oma õigustatud huvide elluviimiseks, kuid meil ei ole ülekaalukat õiguslikku alust teie isikuandmete kasutamise jätkamiseks, või
● igal ajal, kui kasutame teie isikuandmeid infokirjade saatmiseks või otseturunduse eesmärgil. Sellisel juhul ei kasutata andmeid enam nendel eesmärkidel, kuid neid võib kasutada ka muudel õiguspärastel eesmärkidel.
f) Teil on õigus nõuda, et teie kohta ei tehtaks otsuseid, mis põhinevad automatiseeritud otsustamisel.
g) Kui Decathlon Lietuva töötleb teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel, on teil õigus küsida Decathlon Lietuvalt teavet õigustatud huvi kohaldatavuse kohta, sealhulgas selgitust huvide tasakaalustamise kohta teie (andmesubjekti) ja Decathlon Lietuva (vastutava töötleja) vahel.
17. Kaebused
Kui usute, et teie andmesubjekti õigusi on rikutud ja/või võidakse rikkuda, võtke meiega viivitamatult ühendust käesolevas Privaatsuspoliitikas märgitud e-posti aadressil. Tagame, et kohe, kui saame teie kaebuse, võtame teiega mõistliku aja jooksul ühendust ja teavitame teid kaebuse menetlemise käigust ning seejärel selle tulemusest. Kui menetlustulemused ei ole teie jaoks rahuldavad, saate esitada nõude järelevalveasutusele – riigi andmekaitseinspektsioonile (www.ada.lt). Eestis saab esitada kaebuse ka Eesti järelevalveametile (Eesti Andmekaitse Inspektsioon - https://www.aki.ee/).
18. Vastutus
Vastutate oma parooli ja edastatud andmete konfidentsiaalsuse eest ning kõigi toimingute eest (andmete edastamine, esitatud tellimused jne), mis on tehtud meie Veebisaidil pärast sisselogimisandmetega sisselogimist. Te ei tohi oma parooli avaldada kolmandatele osapooltele. Kui kolmas osapool, kes on teie sisselogimisandmeid kasutades Veebisaidile sisse loginud, kasutab meie Veebisaidil pakutavaid teenuseid, arvame, et teie olete sisseloginud isik. Kui kaotate sisselogimisandmed, peate sellest viivitamatult teatama posti, telefoni, faksi või e-posti teel. Vastutate meile esitatud andmete täpsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Kui teie esitatud andmed muutuvad, peate sellest meile kohe e-posti teel teatama. Me ei vastuta mingil juhul kahju eest, mis on teile tekkinud ebatäpsete või puudulike isikuandmete esitamise või meile nende muutusest teatamata jätmise tõttu.
19. Privaatsuspoliitika muudatused
Võime seda Privaatsuspoliitikat igal ajal ajakohastada või muuta. Selline ajakohastatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub alates selle avaldamisest meie Veebisaidil. Peate seda aeg-ajalt kontrollima ja veenduma, et Privaatsuspoliitika praegune versioon on vastuvõetav. Pärast Privaatsuspoliitika ajakohastamist teavitame teid kõigist muudatustest, mida käsitleme sisulistena, avaldades need Veebisaidil. Kui logite Veebisaidile sisse pärast sellise teate avaldamist, nõustute ajakohastamise käigus esitatud uute tingimustega. Allpool esitatud ajakohastamise kuupäev näitab Privaatsuspoliitika viimase ajakohastamistoimingu kuupäeva. Privaatsuspoliitika viimane uuendus tehti 2023-05-11.