Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0

ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

Kehtivad alates 01.08.2023

SISSEJUHATUS

Käesolevad vastastikuste suhete suhtes kohaldatavad tingimused on kokku lepitud

UAB „DECATHLON LIETUVA“, mis on registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute

registris, juriidilise isiku kood 304590430, registrijärgne aadress Vikingų g. 5, LT-

02188, Vilnius, Leedu ja Decathlon Lietuva UAB Eesti, mis on registreeritud Eesti

Vabariigis, registrikood 16438508, registrijärgne aadress Rotermanni tn 6, 10111,

Tallinn, Eesti (edaspidi ühiselt DECATHLON.EE või veebileht) ja iga isiku vahel, kes

ostab DECATHLON.EE veebilehelt (edaspidi klient või teie), ühiselt pooled.

Klient kinnitab, et on täisealine või tal on oma vanemate nõusolek ja ta on

õigusvõimeline sõlmima lepinguid ning on seega võimeline tegema tellimusi

veebilehel. Veebileht pakub tarnet Eestis elavatele klientidele.

Pooled lepivad kokku, et nende suhteid reguleerivad eranditult käesolevad üldised

müügitingimused (koos kõigi muude veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud

tingimustega). Neid tingimusi võidakse muuta. Pooltevahelistes suhetes kehtivad

tingimused, mis kehtivad veebilehel tellimuse esitamise ajal.

SAADAVUS

Meie pakkumised ja hinnad kehtivad seni, kuni need on veebilehel nähtavad, välja

arvatud erijuhtudel, mil kehtivusaeg on veebilehel täpsustatud. Palume klientidel

kontrollida müügil olevate kaupade saadavust konkreetse toote infolehel.

Kui tellitud toode ei ole transpordiprobleemide või laoseisu tõttu pärast tellimuse

esitamist saadaval, jätab DECATHLON.EE endale õiguse tühistada tellimus

puuduva(te) too(de)te osas, tingimusel, et ta teavitab sellest klienti e-posti teel ja

tagastab kliendi poolt tasutud summa hiljemalt 15 päeva jooksul alates kliendi poolt

tehtud makse kuupäevast.

Kui klient tellib mitu toodet ja ühte neist laos ei ole, teavitab DECATHLON.EE klienti e-

posti teel, et puuduvat toodet ei ole võimalik saata ja teeb tagasimakse. Tellimuse

ülejäänud osa töödeldakse ja tarnitakse kliendile veebilehel märgitud tähtaja jooksul.

Kliendil on õigus oma tellimus ka täielikult tühistada, kui ta teavitab DECATHLON.EE

klienditeeninduskeskust eelnevalt e-posti teel, nagu on sätestatud artiklites 5.1-5.3.

TELLIMUS

REGISTREERIMINE

Tellimuse esitamiseks peab klient veebilehel registreeruma. Ta peab sisestama

registreerimisvormil nõutud identifitseerimisandmed. DECATHLON.EE annab

kliendile konfidentsiaalse identifitseerimisnime (edaspidi tunnus) tingimusel, et kogu

kliendi poolt esitatud teave on täpne. Identifitseerimiseks tuleb sisestada kliendi e-

posti aadress ja DECATHLON.EE poolt antud tunnus. Klient peab end veebilehel

identifitseerima iga kord, kui ta teeb tellimuse. DECATHLON.EE ei vastuta, kui ta ei

saa tellimust või mis tahes teavet tahtliku või tahtmatu vea või ebatäpsuse tõttu

kliendi poolt registreerimisvormi täitmisel esitatud identifitseerimisandmetes.

KUIDAS TEHA TELLIMUST VEEBILEHEL DECATHLON.EE?

Tellimuse esitamiseks toimige järgmiselt:

- looge oma ostukorv;

- logige oma identifitseerimisandmetega sisse;

- valige tarneviis;

- valige makseviis;

- nõustuge nende kasutustingimuste ja veebilehe kasutustingimustega https://www.decathlon.ee/content/10-uldised-tingimused;

- kinnitage oma valikud ja vormistage oma tellimus;

- tasuge oma tellimuse eest;

Kui tellimus on väljasaatmiseks valmis, saadab DECATHLON.EE kliendile e-kirja

tellimuse väljasaatmise kinnitusega.

MEIE HINNAD

Veebilehel toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad kõiki Eestis kehtivaid makse.

Füüsilises kaupluses ja e-poes olevad hinnad võivad erineda.

Kohaldub tellimise ajal kehtiv käibemaksumäär. DECATHLON.EE toodete hinnad ei

sisalda transpordikulusid, spetsiifilise pakendi või kliendi poolt valitud lisateenuse

hinda.

Nendest hindadest teavitatakse klienti viimases aknas enne makse ja tellimuse

lõplikku kinnitamist.

Klienti teavitatakse ka sellest, et pakutavad tooted ja teenused ning hinnad, millega

neid pakutakse Eestis asuvates DECATHLONi füüsilistes müügikohtades ostmiseks,

ei kehti DECATHLON.EE veebilehel tehtavate ostude puhul ja vastupidi.

MAKSEVIISID

Kasutaja saab kauba eest tasuda krediitkaardi (Visa või Mastercard) või

pangaülekandega (läbi Trustly).

MAKSMINE PANGA- VÕI KREDIITKAARDIGA

Kui maksate pangakaardiga, debiteeritakse vastav summa kohe teie pangakontolt

teie valitud kaupade ja teenuste eest. Teie tellimust või tellimuse osa ei hakata ette

valmistama ega tarnima enne, kui kauba eest on makstud.

Internetimaksete puhul kohaldub teie kaardi väljastanud panga (või muu asutuse)

identifitseerimise ja tellimuse kinnitamise kord. Me ei vastuta, kui teie kaardi

väljastanud pank (või muu asutus) ei luba teil mingil põhjusel makseid teha. Pöörame

tähelepanu, et väljastav pank (muu asutus) võib kohaldada teie suhtes tasu teatud

tehingute või elektrooniliste teenuste eest. Me ei vastuta selle eest ja sellise tasu

maksate teie.

MAKSETE TURVALISUS

Teie pangakaardimakse turvalisuse tagamiseks kasutame maksete töötlemise eest

vastutavat kolmandat poolt. Teie pangaandmed edastatakse sellele kolmandale

poolele, kasutades SSL (Secure Socket Layer) protokolli krüpteerimissüsteemi, et

vältida andmete sattumist veebilehe infosüsteemi ja juurdepääsu nendele läbi

veebilehe või selle personali poolt.

Kui otsustate salvestada oma pangakaardi andmed veebilehel, et te ei peaks

järgmise makse puhul samu andmeid sisestama, kohustume kasutama ainult ühte

võtit, mis koos muude andmetega võimaldab meil tagada tehingu eest tasumise,

kusjuures teie pangakaardi andmeid säilitab ja töötleb kolmas pool.

Meie pettusevastase kontrolli raames, mille eesmärk on kaitsta meie klientide

tehinguid, võime olla kohustatud paluma teil enne tellimuse kinnitamist esitada e-

posti teel ühe või mitu kehtivat elukohatõendit ja/või isikutunnistuse koopia. Teie

tellimus on lõplik, kui veebileht saab need dokumendid kätte ja teile saadetakse

kinnitusega e-kiri. Kui me ei saa neid dokumente või kui need ei tõenda lõplikult tellija

isikut või tegelikku elukohta, on meil õigus tellimust mitte vastu võtta.

Veebileht jätab endale ka õiguse keelduda tellimuse kinnitamisest, kui varem on

esinenud lahkarvamusi makse osas või kui tellimusi on ebatavaliselt palju.

Tellimused arhiveeritakse usaldusväärsel andmekandjal, et tõestada meie lepingulist

suhet. Neid saate vaadata veebilehe jaotises „Minu konto“. Kui ei ole sätestatud

teisiti, salvestavad meie ja meie tarnijate tarkvararegistrid, mille säilitamisele

kohaldatakse mõistlikud turvatingimused, tõendeid kõikide meie vaheliste tehingute

kohta. Igal juhul soovitame teil säilitada oma tellimuse kinnituse e-kirjad.

TARNE

KUHU TOOTED TARNITAKSE?

Tooted tarnitakse kliendi tellimuses märgitud aadressile ja ainult Eesti piires.

KAS TE TARNITE KA ÜLDAADRESSILE?

Üldaadressile tarnimise korral nõustub klient sellega, et DECATHLON.EE

kättetoimetamisteenus loetakse osutatuks pärast tegelikku tarnimist tellimuses

märgitud üldaadressile, isegi kui tooted võtab vastu kolmas pool, ning et alates

toodete tarnimise hetkest läheb kogu tarnimisega seotud risk DECATHLON.EE-lt

kliendile üle, isegi kui tooted on tarnitud kolmandale poolele.

MIS ON MAKSIMAALSED TARNETÄHTAJAD?

Veebilehel märgitud tarnetähtajad on arvestatud alates hetkest, mil kliendi poolt

tellitud tooted väljuvad DECATHLON.EE laost. Tarneperiood ei tohi ületada 30 päeva

alates tellimuse kinnitamise kuupäevast veebilehel. Klienti teavitatakse tellitud

toodete väljasaatmisest e-posti teel.

OMANDIÕIGUSE SÄILIMINE

DECATHLON.EE säilitab kliendi poolt tellitud kaupade täieliku omandiõiguse, kuni

internetikasutaja/klient on täitnud kõik oma kohustused, st tasunud hinna täies

ulatuses, vajaduse korral koos intressidega.

LEPINGUST TAGANEMINE

5.1 TAGANEMISÕIGUSE TINGIMUSED

Vastavalt asjakohastele õigusnormidele võib klient lepingust taganeda 365 päeva

jooksul alates tellimuse tarnimise kuupäevast.

Taganemisõigus ei kehti:

kergesti riknevatele toodetele, näiteks toiduainetele;

audio- või videosalvestusseadmetele ja arvutiprogrammidele, kui klient on pakendi

avanud;

kliendi juhiste kohaselt valmistatud või isikupärastatud (kohandatud) toodetele;

sellistele pakendatud toodetele, mille pakend on pärast tarnimist avatud ja ei sobi

enam tagastamiseks tervislikel või hügieenilistel põhjustel;

sellistele toodetele, mis pärast tarnimist segunevad oma olemuselt lahutamatult

teiste toodetega;

teenuste tellimisele, kui teenused on täielikult osutatud, või digitaalsele infosisule, kui

digitaalne infosisu on käivitatud kliendi eelneval selgesõnalisel nõusolekul.

Taganemisõigust kohaldatakse allpool kirjeldatud korras. Sellisel juhul kannab kauba

tagastamise kulud DECATHLON.EE.

Tellimusest taganemise õiguse kasutamiseks peab klient avama pakendi ja

käsitsema kaupa ettevaatlikult ning mitte kahjustama kaupa.

5.2 TAGANEMISÕIGUSE KASUTAMISE KORD

Lepingust taganemiseks peab klient saama tagastusnumbri, mis määratleb

taganemise põhjuse. Selleks peab klient logima sisse jaotisesse „Minu konto“ =>

„Minu tellimuste jälgimine“ ja täpsustama probleemi. Pärast seda antakse kliendile

tagastusnumber.

Klient kohustub tagastama kauba, millest ta keeldub, lähimasse DECATHLONi

kauplusesse või võtma ühendust klienditeenindusega e-posti teel: [email protected]. Klienditeenindusosakond korraldab tagastatava kauba kättesaamise

kliendilt kulleriga. Klient ei vali tarneviisi, kuid peab tagastatava kauba hoolikalt

pakendama ja kinnitama pakile tagastusnumbri(d) (printima need veebilehelt välja).

Tagastatud kauba saatmiskulud kannab DECATHLON.EE.

Vastu võetakse ainult tagastusnumbriga tagastusi. Vastasel juhul lükatakse tagastus

tagasi ja DECATHLON.EE ei töötle makset (tagasimakset ei tehta).

Kui klient ei tagasta tooteid eespool nimetatud 365-päevase tähtaja jooksul, loetakse,

et ta loobub lepingust taganemise õigusest ja kaotab sellega seoses kõik oma

õigused.

Igal juhul ei piira DECATHLON.EE kliendi õigust lepingust taganeda seaduses

sätestatud juhtudel ja tähtaegade jooksul. Samuti ei piira DECATHLON.EE kliendi

õigust kasutada muid kehtivatest seadustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui

tooted ei vasta käesolevatele üldistele müügitingimustele. Sellisteks õigusteks on:

(a) nõuda kohustuse täitmist; b) mitte täita kliendi kohustust; c) nõuda kahju

hüvitamist; d) taganeda vastavast lepingust või tühistada see; e) vähendada hinda; f)

rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivise tasumist.

5.3 LEPINGU LÕPETAMISE TAGAJÄRJED

Kui klient järgib eespool sätestatud tagastamise korda ja tähtaega, makstakse raha

tagasi 14 päeva jooksul pärast lepingu tühistamist. Välja arvatud juhul, kui

DECATHLON.EE on nõustunud tagastatud kaubale ise järele tulema, on

DECATHLON.EE-l õigus keelduda eelmises lauses nimetatud tagasimaksest, kuni

DECATHLON.EE on tagastatud kaubad kätte saanud või kuni klient on esitanud

tõendid kauba tagasisaatmise kohta. Kui makse tehti pangakaardiga, tehakse

tagasimakse kliendi kaardiga seotud kontole.

Kui tagastatakse ainult osa tellimusest, hüvitab DECATHLON.EE kliendile

transpordikulud (ühe suuna) proportsionaalselt tellimuse kogusummaga. Kui

tagastatakse kogu tellimus, hüvitab DECATHLON.EE kliendile kogu transpordikulu

(ühe suuna).

VASTUTUS. GARANTIITEENUS

6.1 ÜLDTEAVE

- SEADUSEST TULENEV VASTUTUS

Sõltumata mis tahes täiendavatest lepingulistest garantiidest, mis võidakse kliendile

anda, vastutab DECATHLON.EE, kui müüja, müüdud kauba mittevastavuse eest

vastavalt seadusele. Juhul kui ostja on tarbija, vastutab DECATHLON.EE kauba

mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates kauba tarnimisest ostjale.

Tarbekauba müügi puhul eeldatakse, et igasugune lepingule mittevastavus, mis

ilmneb ühe aasta jooksul alates kauba tarnimise kuupäevast, oli olemas juba enne

kauba tarnimist, välja arvatud juhul, kui selline eeldus on vastuolus kauba olemuse

või puudusega.

- KAUBANDUSLIK GARANTII

Mõnele veebilehel müüdavale tootele võidakse anda lepinguline garantii, mille kestus,

ulatus ja tingimused on sätestatud vastava toote leheküljel.

Vastutust ega garantiid ei kohaldata defektide või toote kahjustuste korral, mis on

põhjustatud hooletusest või ettevaatamatusest, välistest mõjudest, kulumisest,

valest paigaldamisest või muust kasutamisest või hooldusest, kui tarnija poolt

kindlaksmääratud või mis vastab tavalisele praktikale.

DECATHLON.EE juhib kliendi tähelepanu asjaolule, et mõned defektid või

talitlushäired võivad olla põhjustatud ainult ebaõigest paigaldusest, kasutamisest või

hooldusest. Sellest tulenevalt soovitab DECATHLON.EE kliendil tungivalt järgida

veebilehel olevaid veaotsingujuhiseid ja kontrollida saadud toodet mitu korda.

6.2 SEADUSEST TULENEV VASTUTUS JA GARANTIIPROTSEDUURID

Selleks, et vastutus ja/või garantii kehtiks, peab klient saama tagastusnumbri, mis

määratleb defekti põhjuse. Selleks peab klient logima sisse jaotisesse „Minu konto“

=> „Minu tellimuste jälgimine“ ja täpsustama vastava toote (toodete) probleemi või

talitlushäire. Pärast seda antakse kliendile tagastusnumber.

Klient kohustub tagastama defektse kauba lähimasse DECATHLONi kauplusesse või

võtma ühendust klienditeenindusega e-posti teel: [email protected].

Klienditeenindusosakond korraldab tagastatava kauba kättesaamise kliendilt oma

valitud kulleriga. Klient ei vali tarneviisi, kuid peab tagastatava kauba hoolikalt

pakendama ja kinnitama pakile tagastusnumbri(d) (printima need veebilehelt välja).

Defektse tagastatud kauba saatmiskulud kannab DECATHLON.EE.

Vastu võetakse ainult tagastusnumbriga tagastusi. Vastasel juhul lükatakse tagastus

tagasi ja DECATHLON.EE ei töötle makset (tagasimakset ei tehta).

Pärast seda kui DECATHLON.EE on toote üle kontrollinud, eelkõige kas sellele

kohaldub seadusega sätestatud vastutus või kaubanduslik garantii, parandatakse või

asendatakse toode tavapärases korras.

Kui DECATHLON.EE kinnitab, et vea põhjusele kohaldub seadusega sätestatud

vastutus või kaubanduslik garantii, kuid toodet ei saa parandada ja asendada identse

tootega, tehakse tagasimakse. Igal juhul pakub DECATHLON.EE kliendile kõige

sobivama lahenduse (defektse osa väljavahetamine, toote väljavahetamine või raha

tagastamine).

Kui tagastamine on pettuslik, kuritarvituslik või kui klient ei ole lugenud ja järginud

veebilehel olevaid veaotsingujuhiseid, loetakse selline tagastamine ebaõigeks ja see

lükatakse tagasi. Lisaks loetakse kõik ilma tagastusnumbrita saadetud tooted valesti

tagastatuks ja need lükatakse tagasi. Klient vastutab ka pakendamise eest: kaup

peab olema pakendatud nii, et oleks välistatud kauba purunemine ja kahjustumine.

KLIENDITEENINDUS

Küsimuste korral veebilehel www.decathlon.ee tehtud ostu kohta, võtke ühendust

DECATHLON.EE klienditeeninduskeskuse e-posti aadressil: [email protected].

SÄTETE TERVIKLIKKUS

Käesolevad üldised müügitingimused koosnevad sätetest, mis on omavahel

lahutamatult seotud ning ühtegi sätet ei saa tõlgendada teistest eraldiseisvalt. Kui

käesolevate tingimuste mõnele sättele mõnikord ei tugineta, ei tähenda see, et

loobutakse õigusest tugineda nendele sätetele hiljem. Kui mõni säte on kehtetu,

jäävad teised sätted kehtima või neid muudetakse minimaalses ulatuses, mis on

vajalik nende kehtivaks muutmiseks.

KOHALDATAV ÕIGUS. VAIDLUSED

Käesolevate üldiste müügitingimuste suhtes kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

Mistahes nõude korral peab klient esitama nõude kirjalikult ja edastama selle

eespool jaotises KLIENDITEENINDUS nimetatud aadressil. Kui klient ei saa vastust

14 päeva jooksul või kui kliendi nõuet ei rahuldata, on kliendil õigus vaidluse

lahendamiseks pöörduda Tarbijakaitseameti (Endla 10A, 10142 Tallinn, Eesti;

https://komisjon.ee/et) juures moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, et

saavutada kohtuväline kokkulepe. See komisjon lahendab tarbijate ja ettevõtjate

vahelisi lepingulisi vaidlusi, mida pooled ei suuda läbirääkimiste teel lahendada.

Lisaks võib klient kasutada Euroopa Komisjoni veebipõhist vaidluste lahendamise

rakendust (https://ec.europa.eu/).

Kohtuvaidluste korral on pädevaks kohtuks kliendi elukohajärgne või DECATHLON.EE

registrijärgse asukoha kohus.