ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

Kehtivad alates 01.08.2023
SISSEJUHATUS
Käesolevad vastastikuste suhete suhtes kohaldatavad tingimused on kokku lepitud UAB „DECATHLON LIETUVA“, mis on registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris, juriidilise isiku kood 304590430, registrijärgne aadress Vikingų g. 5, LT- 02188, Vilnius, Leedu ja Decathlon Lietuva UAB Eesti, mis on registreeritud Eesti Vabariigis, registrikood 16438508, registrijärgne aadress Rotermanni tn 6, 10111, Tallinn, Eesti (edaspidi ühiselt DECATHLON.EE või veebileht) ja iga isiku vahel, kes ostab DECATHLON.EE veebilehelt (edaspidi klient või teie), ühiselt pooled. Klient kinnitab, et on täisealine või tal on oma vanemate nõusolek ja ta on õigusvõimeline sõlmima lepinguid ning on seega võimeline tegema tellimusi veebilehel. Veebileht pakub tarnet Eestis elavatele klientidele. Pooled lepivad kokku, et nende suhteid reguleerivad eranditult käesolevad üldised müügitingimused (koos kõigi muude veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud tingimustega). Neid tingimusi võidakse muuta. Pooltevahelistes suhetes kehtivad tingimused, mis kehtivad veebilehel tellimuse esitamise ajal.
SAADAVUS
Meie pakkumised ja hinnad kehtivad seni, kuni need on veebilehel nähtavad, välja arvatud erijuhtudel, mil kehtivusaeg on veebilehel täpsustatud. Palume klientidel kontrollida müügil olevate kaupade saadavust konkreetse toote infolehel. Kui tellitud toode ei ole transpordiprobleemide või laoseisu tõttu pärast tellimuse esitamist saadaval, jätab DECATHLON.EE endale õiguse tühistada tellimus puuduva(te) too(de)te osas, tingimusel, et ta teavitab sellest klienti e-posti teel ja tagastab kliendi poolt tasutud summa hiljemalt 15 päeva jooksul alates kliendi poolt tehtud makse kuupäevast. Kui klient tellib mitu toodet ja ühte neist laos ei ole, teavitab DECATHLON.EE klienti e- posti teel, et puuduvat toodet ei ole võimalik saata ja teeb tagasimakse. Tellimuse ülejäänud osa töödeldakse ja tarnitakse kliendile veebilehel märgitud tähtaja jooksul. Kliendil on õigus oma tellimus ka täielikult tühistada, kui ta teavitab DECATHLON.EE klienditeeninduskeskust eelnevalt e-posti teel, nagu on sätestatud artiklites 5.1-5.3.
TELLIMUS
REGISTREERIMINE
Tellimuse esitamiseks peab klient veebilehel registreeruma. Ta peab sisestama registreerimisvormil nõutud identifitseerimisandmed. DECATHLON.EE annab kliendile konfidentsiaalse identifitseerimisnime (edaspidi tunnus) tingimusel, et kogu kliendi poolt esitatud teave on täpne. Identifitseerimiseks tuleb sisestada kliendi e- posti aadress ja DECATHLON.EE poolt antud tunnus. Klient peab end veebilehel identifitseerima iga kord, kui ta teeb tellimuse. DECATHLON.EE ei vastuta, kui ta ei saa tellimust või mis tahes teavet tahtliku või tahtmatu vea või ebatäpsuse tõttu kliendi poolt registreerimisvormi täitmisel esitatud identifitseerimisandmetes.
KUIDAS TEHA TELLIMUST VEEBILEHEL DECATHLON.EE?
Tellimuse esitamiseks toimige järgmiselt:
- looge oma ostukorv;
- logige oma identifitseerimisandmetega sisse;
- valige tarneviis;
- valige makseviis;
- nõustuge nende kasutustingimuste ja veebilehe kasutustingimustega https://www.decathlon.ee/content/10-uldised-tingimused;
- kinnitage oma valikud ja vormistage oma tellimus;
- tasuge oma tellimuse eest;
Kui tellimus on väljasaatmiseks valmis, saadab DECATHLON.EE kliendile e-kirja tellimuse väljasaatmise kinnitusega.
MEIE HINNAD
Veebilehel toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad kõiki Eestis kehtivaid makse. Füüsilises kaupluses ja e-poes olevad hinnad võivad erineda. Kohaldub tellimise ajal kehtiv käibemaksumäär. DECATHLON.EE toodete hinnad ei sisalda transpordikulusid, spetsiifilise pakendi või kliendi poolt valitud lisateenuse hinda. Nendest hindadest teavitatakse klienti viimases aknas enne makse ja tellimuse lõplikku kinnitamist. Klienti teavitatakse ka sellest, et pakutavad tooted ja teenused ning hinnad, millega neid pakutakse Eestis asuvates DECATHLONi füüsilistes müügikohtades ostmiseks, ei kehti DECATHLON.EE veebilehel tehtavate ostude puhul ja vastupidi.
MAKSEVIISID
Kasutaja saab kauba eest tasuda krediitkaardi (Visa või Mastercard) või pangaülekandega (läbi Kevin).
MAKSMINE PANGA- VÕI KREDIITKAARDIGA
Kui maksate pangakaardiga, debiteeritakse vastav summa kohe teie pangakontolt teie valitud kaupade ja teenuste eest. Teie tellimust või tellimuse osa ei hakata ette valmistama ega tarnima enne, kui kauba eest on makstud. Internetimaksete puhul kohaldub teie kaardi väljastanud panga (või muu asutuse) identifitseerimise ja tellimuse kinnitamise kord. Me ei vastuta, kui teie kaardi väljastanud pank (või muu asutus) ei luba teil mingil põhjusel makseid teha. Pöörame tähelepanu, et väljastav pank (muu asutus) võib kohaldada teie suhtes tasu teatud tehingute või elektrooniliste teenuste eest. Me ei vastuta selle eest ja sellise tasu maksate teie.
MAKSETE TURVALISUS
Teie pangakaardimakse turvalisuse tagamiseks kasutame maksete töötlemise eest vastutavat kolmandat poolt. Teie pangaandmed edastatakse sellele kolmandale poolele, kasutades SSL (Secure Socket Layer) protokolli krüpteerimissüsteemi, et vältida andmete sattumist veebilehe infosüsteemi ja juurdepääsu nendele läbi veebilehe või selle personali poolt. Kui otsustate salvestada oma pangakaardi andmed veebilehel, et te ei peaks järgmise makse puhul samu andmeid sisestama, kohustume kasutama ainult ühte võtit, mis koos muude andmetega võimaldab meil tagada tehingu eest tasumise, kusjuures teie pangakaardi andmeid säilitab ja töötleb kolmas pool. Meie pettusevastase kontrolli raames, mille eesmärk on kaitsta meie klientide tehinguid, võime olla kohustatud paluma teil enne tellimuse kinnitamist esitada e- posti teel ühe või mitu kehtivat elukohatõendit ja/või isikutunnistuse koopia. Teie tellimus on lõplik, kui veebileht saab need dokumendid kätte ja teile saadetakse kinnitusega e-kiri. Kui me ei saa neid dokumente või kui need ei tõenda lõplikult tellija isikut või tegelikku elukohta, on meil õigus tellimust mitte vastu võtta. Veebileht jätab endale ka õiguse keelduda tellimuse kinnitamisest, kui varem on esinenud lahkarvamusi makse osas või kui tellimusi on ebatavaliselt palju. Tellimused arhiveeritakse usaldusväärsel andmekandjal, et tõestada meie lepingulist suhet. Neid saate vaadata veebilehe jaotises „Minu konto“. Kui ei ole sätestatud teisiti, salvestavad meie ja meie tarnijate tarkvararegistrid, mille säilitamisele kohaldatakse mõistlikud turvatingimused, tõendeid kõikide meie vaheliste tehingute kohta. Igal juhul soovitame teil säilitada oma tellimuse kinnituse e-kirjad. TARNE
KUHU TOOTED TARNITAKSE?
Tooted tarnitakse kliendi tellimuses märgitud aadressile ja ainult Eesti piires.
KAS TE TARNITE KA ÜLDAADRESSILE?
Üldaadressile tarnimise korral nõustub klient sellega, et DECATHLON.EE kättetoimetamisteenus loetakse osutatuks pärast tegelikku tarnimist tellimuses märgitud üldaadressile, isegi kui tooted võtab vastu kolmas pool, ning et alates toodete tarnimise hetkest läheb kogu tarnimisega seotud risk DECATHLON.EE kliendile üle, isegi kui tooted on tarnitud kolmandale poolele.
MIS ON MAKSIMAALSED TARNETÄHTAJAD?
Veebilehel märgitud tarnetähtajad on arvestatud alates hetkest, mil kliendi poolt tellitud tooted väljuvad DECATHLON.EE laost. Tarneperiood ei tohi ületada 30 päeva alates tellimuse kinnitamise kuupäevast veebilehel. Klienti teavitatakse tellitud toodete väljasaatmisest e-posti teel. OMANDIÕIGUSE SÄILIMINE DECATHLON.EE säilitab kliendi poolt tellitud kaupade täieliku omandiõiguse, kuni internetikasutaja/klient on täitnud kõik oma kohustused, st tasunud hinna täies ulatuses, vajaduse korral koos intressidega.
LEPINGUST TAGANEMINE
5.1 TAGANEMISÕIGUSE TINGIMUSED
Vastavalt asjakohastele õigusnormidele võib klient lepingust taganeda 365 päeva jooksul alates tellimuse tarnimise kuupäevast. Taganemisõigus ei kehti: kergesti riknevatele toodetele, näiteks toiduainetele; audio- või videosalvestusseadmetele ja arvutiprogrammidele, kui klient on pakendi avanud; kliendi juhiste kohaselt valmistatud või isikupärastatud (kohandatud) toodetele; sellistele pakendatud toodetele, mille pakend on pärast tarnimist avatud ja ei sobi enam tagastamiseks tervislikel või hügieenilistel põhjustel; sellistele toodetele, mis pärast tarnimist segunevad oma olemuselt lahutamatult teiste toodetega; teenuste tellimisele, kui teenused on täielikult osutatud, või digitaalsele infosisule, kui digitaalne infosisu on käivitatud kliendi eelneval selgesõnalisel nõusolekul. Taganemisõigust kohaldatakse allpool kirjeldatud korras. Sellisel juhul kannab kauba tagastamise kulud DECATHLON.EE. Tellimusest taganemise õiguse kasutamiseks peab klient avama pakendi ja käsitsema kaupa ettevaatlikult ning mitte kahjustama kaupa.
5.2 TAGANEMISÕIGUSE KASUTAMISE KORD
Lepingust taganemiseks peab klient saama tagastusnumbri, mis määratleb taganemise põhjuse. Selleks peab klient logima sisse jaotisesse „Minu konto“ => „Minu tellimuste jälgimine“ ja täpsustama probleemi. Pärast seda antakse kliendile tagastusnumber. Klient kohustub tagastama kauba, millest ta keeldub, lähimasse DECATHLONi kauplusesse või võtma ühendust klienditeenindusega e-posti teel: [email protected]. Klienditeenindusosakond korraldab tagastatava kauba kättesaamise kliendilt kulleriga. Klient ei vali tarneviisi, kuid peab tagastatava kauba hoolikalt pakendama ja kinnitama pakile tagastusnumbri(d) (printima need veebilehelt välja). Tagastatud kauba saatmiskulud kannab DECATHLON.EE. Vastu võetakse ainult tagastusnumbriga tagastusi. Vastasel juhul lükatakse tagastus tagasi ja DECATHLON.EE ei töötle makset (tagasimakset ei tehta). Kui klient ei tagasta tooteid eespool nimetatud 365-päevase tähtaja jooksul, loetakse, et ta loobub lepingust taganemise õigusest ja kaotab sellega seoses kõik oma õigused. Igal juhul ei piira DECATHLON.EE kliendi õigust lepingust taganeda seaduses sätestatud juhtudel ja tähtaegade jooksul. Samuti ei piira DECATHLON.EE kliendi õigust kasutada muid kehtivatest seadustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui tooted ei vasta käesolevatele üldistele müügitingimustele. Sellisteks õigusteks on: (a) nõuda kohustuse täitmist; b) mitte täita kliendi kohustust; c) nõuda kahju hüvitamist; d) taganeda vastavast lepingust või tühistada see; e) vähendada hinda; f) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivise tasumist.
5.3 LEPINGU LÕPETAMISE TAGAJÄRJED
Kui klient järgib eespool sätestatud tagastamise korda ja tähtaega, makstakse raha tagasi 14 päeva jooksul pärast lepingu tühistamist. Välja arvatud juhul, kui DECATHLON.EE on nõustunud tagastatud kaubale ise järele tulema, on DECATHLON.EE-l õigus keelduda eelmises lauses nimetatud tagasimaksest, kuni DECATHLON.EE on tagastatud kaubad kätte saanud või kuni klient on esitanud tõendid kauba tagasisaatmise kohta. Kui makse tehti pangakaardiga, tehakse tagasimakse kliendi kaardiga seotud kontole. Kui tagastatakse ainult osa tellimusest, hüvitab DECATHLON.EE kliendile transpordikulud (ühe suuna) proportsionaalselt tellimuse kogusummaga. Kui tagastatakse kogu tellimus, hüvitab DECATHLON.EE kliendile kogu transpordikulu (ühe suuna).
VASTUTUS. GARANTIITEENUS
6.1 ÜLDTEAVE
- SEADUSEST TULENEV VASTUTUS Sõltumata mis tahes täiendavatest lepingulistest garantiidest, mis võidakse kliendile anda, vastutab DECATHLON.EE, kui müüja, müüdud kauba mittevastavuse eest vastavalt seadusele. Juhul kui ostja on tarbija, vastutab DECATHLON.EE kauba mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates kauba tarnimisest ostjale. Tarbekauba müügi puhul eeldatakse, et igasugune lepingule mittevastavus, mis ilmneb ühe aasta jooksul alates kauba tarnimise kuupäevast, oli olemas juba enne kauba tarnimist, välja arvatud juhul, kui selline eeldus on vastuolus kauba olemuse või puudusega.
- KAUBANDUSLIK GARANTII
Mõnele veebilehel müüdavale tootele võidakse anda lepinguline garantii, mille kestus, ulatus ja tingimused on sätestatud vastava toote leheküljel. Vastutust ega garantiid ei kohaldata defektide või toote kahjustuste korral, mis on põhjustatud hooletusest või ettevaatamatusest, välistest mõjudest, kulumisest, valest paigaldamisest või muust kasutamisest või hooldusest, kui tarnija poolt kindlaksmääratud või mis vastab tavalisele praktikale. DECATHLON.EE juhib kliendi tähelepanu asjaolule, et mõned defektid või talitlushäired võivad olla põhjustatud ainult ebaõigest paigaldusest, kasutamisest või hooldusest. Sellest tulenevalt soovitab DECATHLON.EE kliendil tungivalt järgida veebilehel olevaid veaotsingujuhiseid ja kontrollida saadud toodet mitu korda.
6.2 SEADUSEST TULENEV VASTUTUS JA GARANTIIPROTSEDUURID
Selleks, et vastutus ja/või garantii kehtiks, peab klient saama tagastusnumbri, mis määratleb defekti põhjuse. Selleks peab klient logima sisse jaotisesse „Minu konto“ => „Minu tellimuste jälgimine“ ja täpsustama vastava toote (toodete) probleemi või talitlushäire. Pärast seda antakse kliendile tagastusnumber. Klient kohustub tagastama defektse kauba lähimasse DECATHLONi kauplusesse või võtma ühendust klienditeenindusega e-posti teel: [email protected]. Klienditeenindusosakond korraldab tagastatava kauba kättesaamise kliendilt oma valitud kulleriga. Klient ei vali tarneviisi, kuid peab tagastatava kauba hoolikalt pakendama ja kinnitama pakile tagastusnumbri(d) (printima need veebilehelt välja). Defektse tagastatud kauba saatmiskulud kannab DECATHLON.EE. Vastu võetakse ainult tagastusnumbriga tagastusi. Vastasel juhul lükatakse tagastus tagasi ja DECATHLON.EE ei töötle makset (tagasimakset ei tehta). Pärast seda kui DECATHLON.EE on toote üle kontrollinud, eelkõige kas sellele kohaldub seadusega sätestatud vastutus või kaubanduslik garantii, parandatakse või asendatakse toode tavapärases korras. Kui DECATHLON.EE kinnitab, et vea põhjusele kohaldub seadusega sätestatud vastutus või kaubanduslik garantii, kuid toodet ei saa parandada ja asendada identse tootega, tehakse tagasimakse. Igal juhul pakub DECATHLON.EE kliendile kõige sobivama lahenduse (defektse osa väljavahetamine, toote väljavahetamine või raha tagastamine). Kui tagastamine on pettuslik, kuritarvituslik või kui klient ei ole lugenud ja järginud veebilehel olevaid veaotsingujuhiseid, loetakse selline tagastamine ebaõigeks ja see lükatakse tagasi. Lisaks loetakse kõik ilma tagastusnumbrita saadetud tooted valesti tagastatuks ja need lükatakse tagasi. Klient vastutab ka pakendamise eest: kaup peab olema pakendatud nii, et oleks välistatud kauba purunemine ja kahjustumine.
KLIENDITEENINDUS
Küsimuste korral veebilehel www.decathlon.ee tehtud ostu kohta, võtke ühendust DECATHLON.EE klienditeeninduskeskuse e-posti aadressil: [email protected]. SÄTETE TERVIKLIKKUS Käesolevad üldised müügitingimused koosnevad sätetest, mis on omavahel lahutamatult seotud ning ühtegi sätet ei saa tõlgendada teistest eraldiseisvalt. Kui käesolevate tingimuste mõnele sättele mõnikord ei tugineta, ei tähenda see, et loobutakse õigusest tugineda nendele sätetele hiljem. Kui mõni säte on kehtetu, jäävad teised sätted kehtima või neid muudetakse minimaalses ulatuses, mis on vajalik nende kehtivaks muutmiseks. KOHALDATAV ÕIGUS. VAIDLUSED Käesolevate üldiste müügitingimuste suhtes kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Mistahes nõude korral peab klient esitama nõude kirjalikult ja edastama selle eespool jaotises KLIENDITEENINDUS nimetatud aadressil. Kui klient ei saa vastust 14 päeva jooksul või kui kliendi nõuet ei rahuldata, on kliendil õigus vaidluse lahendamiseks pöörduda Tarbijakaitseameti (Endla 10A, 10142 Tallinn, Eesti; https://komisjon.ee/et) juures moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, et saavutada kohtuväline kokkulepe. See komisjon lahendab tarbijate ja ettevõtjate vahelisi lepingulisi vaidlusi, mida pooled ei suuda läbirääkimiste teel lahendada. Lisaks võib klient kasutada Euroopa Komisjoni veebipõhist vaidluste lahendamise rakendust (https://ec.europa.eu/). Kohtuvaidluste korral on pädevaks kohtuks kliendi elukohajärgne või DECATHLON.EE registrijärgse asukoha kohus.